Bezig met laden...

Privacy Policy Zeerfraai

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de website van Zeerfraai  (Zeerfraai.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Zeerfraai ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Zeerfraai verzamelt, worden door Zeerfraai uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de Zeerfraai website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Zeerfraai kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Zeerfraai te verrichten, dan wel wanneer Zeerfraai ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Zeerfraai geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via info@zeerfraai.nl De gegevens die Zeerfraai verwerkt zijn:

Gegevens

Doel

Naam, voornaam, aanhef

Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie, bijvoorbeeld over bestellingen, deelname aan prijsvragen of andere acties en het versturen van uw bestellingen en het uitnodigen tot het schrijven van een review door onze review partner Feedbackcompany.

Adres & postcode

Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

Telefoonnummer

Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

Bedrijfsnaam (optioneel)

Voor eventuele communicatie en correct kunnen afleveren van uw geplaatste bestellingen.

E-mailadres

Voor het versturen van nieuwsbrieven of andere aanbiedingen (indien je je daarvoor hebt aangemeld), voor het bevestigen van (online) bestellingen, deelname aan prijsvragen en het uitnodigen tot het schrijven van een review door onze review partner Feedbackcompany.

Wachtwoord

Voor het aanmaken en beveiligen van uw Zeerfraai account.

Land

Voor juiste adressering en aflevering van de door u bestelde producten.

Alleen voor bedrijven.
Uw bedrijfsnaam
BTW-nummer
KvK-nummer

Ten behoeve van zakelijke facturen.

Click historie

Om aan de hand van door jou bezochte pagina’s op Zeerfraai.nl te analyseren welke productinformatie voor jou interessant kan zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van Zeerfraai.nl en nieuwsbrieven en andere emails te verbeteren.

IP-adres

Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.


Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt.


Hoe beveiligt Zeerfraai verzamelde informatie over mij?
Zeerfraai zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

   * Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Zeerfraai verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers;
   * Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
   * Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;
   * Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computer hardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Zeerfraai hebt verstrekt

Hoe lang bewaart Zeerfraai mijn persoonsgegevens?
Zeerfraai bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Zeerfraai jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je contact opnemen met de klantenservice van Zeerfraai.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Zeerfraai?
Je kunt kiezen om:

   * je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
   * je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
   * je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
   * cookies bij het bezoeken van Zeerfraai.nl uit te schakelen;
   * je profiel te laten verwijderen door Zeerfraai.